Over de Hondenbescherming

Hondenbescherming

Honden zijn prachtige communicatieve dieren met een flink aanpassingsvermogen. Dat vermogen wordt in onze huidige maatschappij regelmatig flink op de proef gesteld. Men verwacht dat elke hond lief, vrolijk, gehoorzaam, rustig of juist waakzaam (al naar gelang de gewenste functie) is. Daarbij wordt soms voorbij gegaan aan het feit dat honden tijd en aandacht vragen en door selectieve fok zijn geworden zoals ze zijn. En dat het houden van een dier ook aanvaardbaar moet zijn voor de omgeving waarin deze zich bevindt.

over de hondenbeschermingDaarom komt de Hondenbescherming op voor het welzijn van honden in Nederland. De Hondenbescherming streeft verantwoord hondenbezit na. Om dit doel te bereiken geven we voorlichting over honden, bieden we juridisch advies en voeren we controles uit als er twijfel is over de leefomstandigheden en het welzijn van honden. Ook helpen we honden die tussen wal en schip dreigen te raken. De Hondenbescherming onderhoudt daarnaast in samenwerking met Dierentehuis 's-Hertogenbosch een opvang voor oudere honden waar deze van een rustige oude dag kunnen genieten.

De Hondenbescherming vindt het belangrijk om samen te werken met andere (dierenbeschermende) organisaties en doet dat veelvuldig. Zo neemt de Hondenbescherming deel aan de Coalitie Dierenwelzijnsorganisaties Nederland, het CDON. Door het delen van kennis en ervaring wordt het welzijn van honden bevorderd en kan effectiever gelobbyd worden richting de overheid.

De Hondenbescherming werkt op diverse vlakken samen met de Manders-Brada Stichting. Zo bieden deze organisaties samen de mogelijkheid aan asielen en opvanginstanties om subsidies aan te vragen voor materiŽle voorzieningen voor asielen.